Saturday, July 14, 2012

Bicara Ilmu 76 – “Mengenali Batasan Dalam Rumahtangga IKIMfm..”

30 Januari 2012, tajuk perbincangan rumahtangga kali ini agak penting untuk kita ketahui.

Kami bincangkan hari ini mengenai batasan dalam rumahtangga supaya kita tidak membuat sesuatu secara melampau atau melampaui batas.

Batasan dalam rumahtangga seperti berikut:-

1. Ikhlas tidak menafikan hak

2. Hak perlu dibacakan dengan ihsan

3. Ihsan perlu dipelajari dengan mengenali tipudaya manusia

4. Pelajaran mengenal tipudaya manusia perlu dibacakan dengan bab berdoa dan bertawakkal.

Kita boleh ikuti perbincangannya di bawah ini..

“Ilmu Pelita Hidup”

al-Faqir Ila Rabbihi

Muhamad bin Abdullah

Jeddah KSA

14 Julai 2012 jam 5.35  petang

No comments:

Sekilas 52 - Mengapa Mahhaj Wahabi Di Tentang (3) - Mengenai Peminta Dan Pendokong Wahabi

  Bagi siri yang ketiga ini ingin saya kongsikan, kenapa Manhaj Wahabi ini ditolak oleh tuan-tuan guru kita terdahulu. Saya mulakan dengan...