Tuesday, May 10, 2011

Universiti Kehidupan 194 – Bantuan Allah..

Allah Maha Berkuasa dan berbuat apa sahaja yang Dia kehendaki, sudah tentu kita perlu selalu tunduk kepada perintahNya. Walaupun kita menguasai kenderaan, tetapi hakikatnya, Allah yang memberi kemampuan untuk kita menguasainya…

Saksikan, Universiti Kehidupan di dalam tajuk “Bantuan Allah..”

“Universiti Kehidupan Pengajian Sepanjang Hayat”

al-Faqir Ila Rabbihi

Muhamad bin Abdullah

Darul Saadah

Kepong Kuala Lumpur

6 Jamadil Akhir 1432/ 10 Mei 2011 jam 5.15  petang

 

1 comment:

Anonymous said...

semoga Allah Memberi rahmat kepada kita

 Alhamdulillah syukur di atas pembukaan Kapal Dive Lodge dibawah selian Ustaz Muhamad bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Amin ...