Wednesday, December 21, 2011

al-Ijabah 103 – Pertambahan Bilangan HIV

Rabu 14 Disember 2011 jam 2.30 petang…

Saya melangkah kaki memasuki bilik Mesyuarat Haji Ali, Tingkat 6, Menara Selatan Majlis Agama Islam Selangor.

Hari ini, bahagian Riqab MAIS, bersama saya dan Pertubuhan Budi membicarakan mengenai perjalanan rumah HIV.

Saya mewakili Darul Ukhwah Yayasan al-Ijabah membicarakan mengenai perkara-perkara berbangkit di dalam HIV ini.

Oleh kerana di Selangor, golongan HIV ini telah ditakrifkan di dalam golongan Riqab (golongan yang terhamba), maka membantu mereka bermakna salah satu dari cabang ibadah.

Kalau di pihak gereja Kristian yang ada di Malaysia, sentiasa ada sukarelawan-sukarelawan yang datang berkhidmat dari luar negara, tetapi bagi kita Melayu Islam masih kurang.

Kalau bicara mengenai perbalahan politik, kita memang jaguh, tetapi di dalam bergelumang dengan perkara kebajikan, orang lain masih kedepan.

Ustaz Halim, yang mempengerusikan mesyuarat membincangakan bagaimana rumah HIV ini perlu dibanyakkan kerana kebanyakkan orang HIV yang ada di Malaysia adalah Melayu Islam, tetapi rumah perlindungan bagi mereka kebanyakkannya adalah di bawah orang bukan Islam.

Walaupun dalam mengendalikan rumah HIV ini memang berat, tetapi ia adalah tanggungjawab agama yang tidak boleh ditinggalkan.

Semoga Allah memudahkan bagi saya dan siapa sahaja yang terlibat, yang membantu sama ada langsung atau tidak dan  juga semoga Allah jadikan ia sebagai satu bekalan untuk di sana.

“al-Ijabah Bersatu Kita Berbakti”

al-faqir Ila Rabbihi

Muhamad bin Abdullah al-Amin

Putra Heights

25 Muharram 1433/21 Disember 2011 jam 8.30 pagi

P1050529

P1050532

P1050533

No comments:

 Alhamdulillah syukur di atas pembukaan Kapal Dive Lodge dibawah selian Ustaz Muhamad bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Amin ...