Monday, September 24, 2012

Bicara Ilmu 110 - Hadith Muslim Ke124

Pengajian hadith Muslim secara bersanad yang dibuat di Masjid Bukit Jelutong. Hadith yang ke 124 ini membicarakan mengenai kelebihan madu

Semoga memberi manfaat.

No comments: