Sunday, September 23, 2012

Bicara Ilmu 107 - Seruan Bangsa Yang Bukan Asabiyyah

Mari kongsikan mengenai 4 jenis seruan kepada bangsa.

1. Seruan kepada bangsa untuk taksub
2. Seruan kepada bangsa untuk menguatkan bangsa itu sebagai umat Islam
3. Seruan kepada bangsa untuk Islam
4. Seruan Untuk Islam kepada bangsa


Di antara keempat seruan ini, seruan jenis pertama yang dilarang oleh Nabi SAW kerana ia adalah seruan Asabiyyah.

No comments: